Co jsou tepelné kupole, a proč se budou s probíhající klimatickou změnou zhoršovat?