Kraj Vysočina je nejčastěji oceňovaným investorem v soutěži Stavba Vysočiny

Aktuálně

Kraj Vysočina je nejčastěji oceňovaným investorem v soutěži Stavba Vysočiny

Do prestižní soutěže, vypsané pod záštitou
hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka a podpořené společnostmi Leube Beton
a Českomoravský štěrk (Heidelberg Materials), bylo přihlášeno devatenáct
novostaveb a rekonstrukcí.

Během slavnostního galavečera 22. ročníku
soutěže, který se konal v pondělí 10. června 2024 v novoměstském kulturním
domě, bylo uděleno celkem pět odborných titulů Stavba roku Kraje Vysočina 2023,
šest odborných Čestných uznání, jedna Cena veřejnosti a čtyři individuální
ocenění vypisovatelů a partnerů soutěže – Cena hejtmana, Cena
Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Cena České komory autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě a Cena Ministerstva průmyslu a obchodu.

Titul Stavba roku Kraje Vysočina 2023

·       Družstevní ulice a okružní křižovatka Kamenice nad Lipou 

za bezpečně vydefinovaný dopravní prostor nově vybudované okružní
křižovatky a přilehlých ulic s uměleckým ztvárněním symbolu města.

·       Dostavba biatlonového areálu – Vysočina Aréna, Nové Město na Moravě

za citlivé doplnění stávajících tribun, které v sobě integruje
adekvátní zázemí pro sportovce a návštěvníky.

·       Multifunkční objekt Bohuslavice 

za monumentální a přesto jednoduchou dřevěnou konstrukci z mohutných kmenů,
které napomohly vytvořit efekt chrámového prostoru.

·       Státní zámek Telč – Růže Vysočiny

za rozsáhlou stavební obnovu areálu zapsaného v Seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO včetně restaurování interiérů a mobiliárních
předmětů.

·       Penzion Just Jimramov 

za inspirativní konverzi památkově chráněného městského domu
s využitím původních i moderních materiálů ve vzájemném souladu. 

Čestné uznání 

·       MVN Dobroslava a polní cesta se svodným příkopem, Těchobuz

za kvalitní návrh a následnou realizaci protipovodňových opatření v krajině.

·       Sportovní hala VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 

za aplikaci dřevěných vazníků a řešení provozu s akcentem na aktivity
školy a potřeby veřejnosti. 

·       Mateřská škola Podhrad v Humpolci 

za architektonicko-dispoziční řešení a citlivé osazení v městském parku.

·       Výcvikový areál Ministerstva vnitra, Pouště u Třeště 

za unikátní komplex pro profesní přípravu bezpečnostních složek.

·       Stavební úpravy Obecního domu U Muchů, Dolní Město

za znovuvytvoření společenského prostoru pro setkávání občanů při zachování
původního genia loci. 

·       Obnova fasád domů č. 1317/57 a 1318/58 Muzea Vysočiny Jihlava

za příkladnou renovaci průčelí dvou měšťanských domů do vzhledu poloviny
19. století. 

Cena veřejnosti – Stavba roku Kraje
Vysočina 2023

·       Multifunkční objekt Bohuslavice
na základě sms hlasování 

Cena hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava
Schreka

·       Komunitní centrum
Kamenice nad Lipou

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
(Cena SPS)

·      
Stavební úpravy Obecního domu U
Muchů, Dolní Město

Cena České komory autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě (Cena ČKAIT)

·      
Multifunkční objekt
Bohuslavice 

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu (Cena
MPO)

·      
Výcvikový areál Ministerstva
vnitra, Pouště u Třeště 

Profily soutěžních
staveb jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.stavbavysociny.cz/stavba-roku.

fotofotofotofotofotofoto

ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy