MŽP: Hladina podzemní vody v okolí dolu Turów díky těsnicí bariéře stoupá

Zajímavosti

MŽP: Hladina podzemní vody v okolí dolu Turów díky těsnicí bariéře stoupá

Poslední měření v okolí dolu Turów ukázala, že díky podzemní těsnicí stěně u dolu stoupá podzemní voda směrem k České republice. Nárůst hladiny podzemní vody v oblasti zaznamenali odborníci mezi loňským zářím a letošním dubnem poprvé za posledních deset let, informovalo ministerstvo životního prostředí. Nárůst vody byl ve čtyřech vrtech, které jsou v těsné blízkosti na nátokové straně od podzemní stěny, tedy jižně směrem k českým hranicím. “Je to jednoznačně pozitivní zpráva a potvrzení toho, že bariéra opravdu funguje. Za poslední dva roky hladina podzemní vody na nátoku k podzemní stěně narostla o 156 až 551 centimetrů,” řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Ředitel České geologické služby Zdeněk Venera uvedl, že se mírně zvyšuje hladina i v dalších vzdálenějších vrtech, což je pozitivní zpráva. “Zvýšení hladiny podzemní vody bylo rovněž zjištěno až do vzdálenost 850 metrů od podzemní těsnicí stěny, směrem od dolu na jih k české hranici. Tři vrty zde po dlouhodobém několikaletém poklesu vykazují nárůst hladiny o přibližně 130 centimetrů,” řekl. Na ještě vzdálenějších místech zatím voda nepřibývá, podzemní voda teče velmi pomalu a stoupání hladiny může trvat roky.

Důl Turów leží nedaleko Libereckého kraje a v minulosti byl předmětem sporů mezi Českem a Polskem, ve kterých šlo hlavně o možné snižování hladiny podzemní vody u českých hranic kvůli jejímu odtékání do dolu. Spory urovnala dohoda vlád obou zemí.

Od 60. let minulého století odtékala voda kvůli velké prohlubni z českého území směrem k dolu do Polska. “Úkolem těsnicí stěny je toto nyní změnit a jak ukazují data, postupně se to daří. Nemůžeme ale očekávat, že ke změně dojde ihned, příroda potřebuje svůj čas,” řekl Venera.

Měření mimo jiné ukázalo, že ve svrchních vrstvách vodního zdroje, ze kterých odebírá podzemní vodu například obec Uhelná, hladina vody také stoupla. Odborníci zkoumají hladinu podzemních vod v okolí dolu Turów od roku 1965 díky pravidelnému česko-polskému měření. To se uskutečňovalo dvakrát ročně a z české strany ho zajišťovala Česká geologická služba, výzkumný ústav ministerstva životního prostředí. Od roku 2020 odborníci kontinuálně měří hladinu v téměř všech vrtech, těsnicí stěna je v provozu od léta 2022.

Pravidelné měření se koná na základě dohody mezi vládami ČR a Polska o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v polském povrchovém hnědouhelném dole Turów na území České republiky.

MŽP pravidelně informuje o datech, která jsou k dispozici a která česko-polská dohoda umožňuje. Na začátku května podala expertní skupina Frank Bold správní žalobu na ministerstvo, aby se domohla zveřejnění informací o odtoku vody do polského uhelného dolu Turów, který leží blízko českých hranic. Polská strana poskytuje ministerstvu informace, avšak některé považuje za obchodní tajemství těžební společnosti PGE a nelze je zveřejnit.


reklama


ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy