Rakovina a stres: Smrtící duo, které musí lékaři a pacienti zvládat společně

AktuálněZdraví

Rakovina a stres: Smrtící duo, které musí lékaři a pacienti zvládat společně

Výzkumy týkající se Streptococcaceae jsou však poněkud rozporuplné, pokud jde o duševní zdraví. Výzkum například zjistil, že děti, u nichž byly diagnostikovány neuropsychiatrické poruchy, prodělaly v předchozím roce streptokokovou infekci.

Výzkum mikrobiomu je stále v počátcích a mnoho informací o tomto složitém ekosystému zůstává neznámých. Přesto paní Holcombová, která je členkou představenstva holistické podpůrné skupiny pro léčbu rakoviny Healing Strong, uvedla, že nové poznatky o stresu mohou ovlivnit způsob, jakým jsou pacienti s rakovinou podporováni při svém uzdravování.

Může být naléhavost problematická?

Holcombová uvedla, že naléhavost léčby je něco, co může přispívat ke stresu, ačkoli novější „pozorné  vyčkávání“ – nebo aktivní sledování – se v určitých situacích stávají přijatelnějšími.

I když ta rakovina pravděpodobně roste už 10 let, chtějí vás operovat za měsíc.

Christine Holcombová

„Když se poprvé dozvíte diagnózu, napadají vás všechny možné špatné věci. Spěchají na vás, chtějí, abyste si pospíšili. I když ta rakovina pravděpodobně roste už 10 let, chtějí vás operovat za měsíc. Ne všichni lékaři jsou ale takoví, ale to ještě zvyšuje stres,“ řekla paní Holcombová.

Tato naléhavost je dána mimo jiné tím, že výsledky výzkumu spojují zpoždění léčby s horšími výsledky u některých druhů rakoviny. Důležitým faktorem jsou však také příčiny těchto zpoždění. V některých případech jsou prodlevy způsobeny přetížením zdravotnického systému a v takovém případě se pacienti pravděpodobně obávají o své zdraví. Zpoždění vznikají také v důsledku toho, že se pacienti potýkají s velmi stresujícím rozhodováním o léčbě – což je další scénář, který může zhoršit výsledky.

Podle článku v časopise Patient Education and Counseling z roku 2021 není neobvyklé, že pacientky s rakovinou prsu hlásí „klinicky významnou míru stresu“ včetně úzkosti z rozhodnutí o léčbě, která může trvat i několik let.

Výzkum dokonce naznačuje, že závažnost a délka utrpení některých pacientek s rakovinou prsu může napodobovat reakce na trauma. Výzkumná a podpůrná skupina Breast Cancer Now uvedla, že ačkoli je diagnóza posttraumatické stresové poruchy u pacientek s rakovinou prsu vzácná, mohou se u nich vyskytnout některé z příznaků, jako jsou tzv. flashbacky, pocit odloučení nebo emocionální otupělost.

Zmatek vede k úzkosti

V článku Patient Education and Counseling se uvádí, že ti, kteří popsali svůj vztah s lékaři jako důvěryhodný a podporující, měli menší psychické potíže – a byli spokojenější s učiněnými rozhodnutími. Na druhou stranu někteří pacienti měli pocit, že komunikace byla matoucí, a odcházeli ze schůzek s nezodpovězenými otázkami.

„Potíže při rozhodování jsou důležité, protože se očekává, že budou hrát roli v kvalitě života a spokojenosti s rozhodováním pacientek s rakovinou prsu. Negativní afektivita spojená s rozhodováním může přispívat k celkovému stresu a celkový stres může přispívat k negativním emocím ohledně rozhodování o léčbě,“ uvádí se v článku.

Ann Fonfaová, které byla v roce 1993 diagnostikována rakovina prsu, řekla deníku The Epoch Times, že systém zdravotní péče přichází o možnost nabídnout pacientům smysluplnou pomoc. Je zakladatelkou neziskové organizace Annie Appleseed Project, která pomáhá pacientům se zájmem dozvědět se něco o alternativní léčbě rakoviny.

Jakmile lidé dokáží určit, jaký bude jejich další krok, jsou na tom mnohem lépe, než když o tom přemýšlejí. Přijít na to, co dělat, je opravdový problém.

Ann Fonfaová, zakladatelka Annie Appleseed Project

„Když stojíte na prahu složitého rozhodnutí, je to nejhorší období vašeho života, protože si nejste jisti, jakým směrem se vydat,“ uvedla paní Fonfaová. „Vyvolává to stres a je jasné, že se to dá změřit. Jakmile lidé dokáží určit, jaký bude jejich další krok, jsou na tom mnohem lépe, než když o tom přemýšlejí. Přijít na to, co dělat, je opravdový problém.“

Břemeno zvažování nekonečného množství možností

Většina onkologů se zabývá pouze léčebnými postupy, jako je chirurgie, ozařování, chemoterapie, hormonální léčba, imunoterapie a cílená léčba. V rámci každé z nich existuje řada dalších možností, které je třeba zvolit v závislosti na typu rakoviny prsu a také na stadiu, velikosti, umístění a rychlosti růstu rakoviny. Přístupy mohou také zohledňovat zdravotní stav, věk, stav menopauzy a preference pacientky.

Závratné množství rozhodnutí může být umocněno sladěním životních rozhodnutí, protože mnoho pacientek s rakovinou prsu jsou ženy, které pracují mimo domov a zároveň se starají o další členy rodiny, upozornila paní Holcombová.

Mnoho pacientek také řeší, zda budou potřebovat mastektomii – chirurgické odstranění jednoho nebo obou prsů.

„Neřeknou vám, jak to bude vypadat, a já to považuji za amputaci,“ uvedla paní Voigtová. „I když je to část těla, kterou nepotřebuji a mohu bez ní fungovat, je to stále chybějící kus. Něco z toho jsou věci, nad kterými jsem se na začátku hodně pozastavovala.“

U pacientek, které podstupují chemoterapii nebo užívají tamoxifen, je zvýšené riziko mrtvice jako vedlejšího účinku. Přestože paní Voigtová tyto rizikové faktory neměla, měla vysoký krevní tlak a úzkost a mrtvici prodělala měsíc po mastektomii.

Proto byla nervózní z rizika další mrtvice a nesouhlasila s podáváním tamoxifenu, který jí onkolog opakovaně doporučoval. Její úzkost přetrvávala od stanovení diagnózy v září 2019, i když konečně začíná cítit, že se vrací do normálu.

Trvalý stres je problematický zejména pro pacienty s rakovinou, protože během léčby hrozí riziko metastáz – šíření rakoviny do dalších míst.

Rakovina může metastázovat neboli šířit se krevním oběhem, když se rakovinné buňky z původního nádoru odštěpí a přenesou se na jiná místa v těle. K tomuto procesu může dojít také v lymfatickém systému, který má síť cév podobnou oběhovému systému.

Studie z roku 2016 v časopise Molecular and Cellular Oncology ukázala, jak může rakovina metastázovat, když je nervový systém zaseknutý v režimu „bojuj, nebo uteč“, a tedy je chronicky vybuzený. Nervově-zánětlivé signály mění lymfatické tkáně a cévy, což zvyšuje tok lymfy. Prognóza pacientů se stává ještě chmurnější, jakmile nádorové buňky napadnou lymfatický systém. 

Není neobvyklé, že lékaři doporučují pacientkám s rakovinou prsu po operaci manuální lymfodrenáž. Jemná pumpovací masáž prováděná vyškoleným odborníkem může pomoci správnému toku lymfy v situacích, kdy hrozí lymfedémy – otoky, které se mohou objevit po operaci.

Kelly Kennedyová, certifikovaná masérka, řekla deníku The Epoch Times, že hluboké dýchání může také pomoci snížit stres a zlepšit tok lymfy.

„Při výdechu uvolněte napětí v těle a vytvořte v něm více prostoru. To, co všichni potřebujeme ve svém životě vytvořit, je prostor, a ten začíná uvnitř. Většina lidí, které znám, hromadí své emoce a toxické látky,“ řekla.

Jednoduché kroky

I dobře míněné informace se mohou stát zatěžující, protože pacienti často přebírají zodpovědnost za vyhledávání informací o dietě, nástrojích na snížení stresu, nových studiích apod.

ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy