Svaz: Evropské nařízení o zamezení odlesňování vyjde firmy na stovky tisíc korun

Zajímavosti

Svaz: Evropské nařízení o zamezení odlesňování vyjde firmy na stovky tisíc korun

Vypalování lesa v Amazonii

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Evropské nařízení, které má zamezit odlesňování a poškozování lesů, zvýší podle Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) firmám administrativu a může je vyjít až na stovky tisíc korun ročně. Od konce letošního roku budou muset velké podniky v evropském informačním systému vyplňovat údaje, které prokážou, že jejich výrobky nepřispívají k odlesňování. Podle svazu ale systém není nastavený dobře a zvýší také riziko lidských chyb. Požaduje proto po Evropské komisi (EK), aby systém upravila a prodloužila lhůty pro uplatnění nařízení. „Aby bylo možné prokázat, že na konkrétním místě nedochází k odlesňování, budou hospodářské subjekty povinny shromažďovat a vykazovat určité údaje a zeměpisné souřadnice pozemků, na nichž byly komodity vyprodukovány a potom tyto údaje zaznamenat do evropského informačního systému,“ řekla Kateřina Kupková, viceprezidentka SP ČR.

Nařízení má vyřešit, aby produkty, jako je káva, kakao, palmový olej, sója, hovězí maso, kaučuk a dřevo, které se dováží do EU, nebo se z ní vyváží, firmy vyráběly bez odlesňování nebo znehodnocování lesů. Bez prokázání nebudou moct podniky výrobky prodávat na společném evropském trhu.

Podle svazu průmyslu se ale informační systém teprve vyvíjí a některé prvky nařízení jsou nejasné. Téměř všechny údaje se do něj musí zadávat ručně, což je v podnikatelském prostředí nepoužitelné, protože firmy už teď musí vyplňovat a předkládat stovky prohlášení, napsal svaz. Splnění nařízení a prokazování nepoškozování lesů v systému by firmy podle jeho odhadu stálo až stovky tisíc korun ročně, protože by musely například zaplatit nového zaměstnance a správu systému.

SP ČR a Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků proto požadují, aby EK předložila flexibilní informační systém, který umožní údaje vyplňovat hromadně a v různých formátech. Do systému firmy musí nahrát například údaje o zeměpisné poloze a protokol o plnění náležité péče před uvedením výrobku na trh. Organizace napsaly, že i přes jejich žádost o oddálení lhůty pro uplatnění nařízení trvá komise na zahájení účinnosti od letošního 30. prosince pro velké podniky a od 30. června 2025 pro malé a střední podniky.

Svaz na dotaz ČTK uvedl, že na nedostatky systému upozornilo zhruba dalších 20 členských zemí na úrovni předsedů vlád a ministrů zejména v Radě pro zemědělství a rybolov.

Podniky nově také musí sledovat dodavatelský řetězec až k oblastem, kde sklidily plodiny používané pro výrobky. Firmy v tiskové zprávě uvedly, že aktivitu EK vítají, jsou podle nich ale i účinnější metody v boji proti globálnímu odlesňování, a to například mezinárodní obchodní dohody.


reklama


ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy