V Libereckém kraji vznikají nové mokřady a tůně

Zajímavosti

V Libereckém kraji vznikají nové mokřady a tůně

Bagrování tůní v Novém Boru.

Zdroj | Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s.

Nové mokřady a tůně vzniknou v Libereckém kraji díky takzvaným norským fondům. Cílem projektu libereckého Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) je zpestřit krajinu a zlepšit podmínky pro život více než 20 chráněných druhů rostlin a živočichů. Jeho klíčovým výstupem je 77 nových tůní na území kraje, nejvíc jich krajinu zpestří v okolí Jablonného v Podještědí a u Nového Boru, sdělil ČTK za institut Jan Korytář. Z norských fondů získala organizace na projekt 5,2 milionu korun.

Práce v Jablonném v Podještědí a České Vsi už se podařilo dokončit, aktuálně se pracuje na soustavě 27 tůní u Nového Boru, v lokalitě zvané Novoborská Amazonie. “Získání všech povolení je často během na dlouhou trať, jsem ráda, že po osmi letech příprav konečně letos vzniknou nové tůně i u Nového Boru. Lokalitu jsme v minulých letech opakovaně uklidili od odpadků, podařilo se zredukovat porosty invazivní křídlatky a v těchto dnech začaly svou práci bagry,” doplnila Dagmar Najmanová. Ve spolupráci s městem pak chtějí lokalitu zpřístupnit veřejnosti.

V květnu přibydou tůně také v Dolním Vítkově a Pertolticích. Součástí projektu byla podle Korytáře také příprava nových lokalit, už příští rok by tak měla vzniknout soustava tůní například Nad Zámečkem u Lomnice nad Popelkou. “Nové mokřadní areály vznikly zejména díky podpoře norských fondů. Příprava větších revitalizačních projektů a žádostí o dotace je časově i finančně náročná, peníze jsou většinou proplácené až ex-post, což je u větších projektů zásadní překážkou,” řekl Korytář.

Budování tůní a další projekty zaměřené na zadržení vody v krajině podporuje i Liberecký kraj, v programu na podporu retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu bylo letos 15 milionů korun, příjem žádostí skončil v dubnu. “Jsem rád, že se nám podařilo v minulém roce prosadit zjednodušení podmínek, kde již není třeba u žádostí o dotace mít uzavřené nájemní či pachtovní smlouvy, ale stačí pouze souhlasy majitelů pozemků, což podstatně zjednodušuje přípravu právě větších projektů,” dodal Korytář.

Institut pro udržitelný rozvoj se podle Korytáře snaží přiblížit veřejnosti význam mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí. Připravil výstavu, kterou mohli lidé loni zhlédnout v Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě, aktuálně je v liberecké botanické zahradě. Na 12 panelech návštěvníci získají informace o významu mokřadů pro živočichy a rostliny, o procesu přípravy revitalizačních projektů a dalších přínosech mokřadů. Mnohé rostliny a živočichy mohou podle Korytáře lidé vidět jen na výstavních panelech, v přírodě už se vyskytují jen vzácně.

Jako tzv. norské fondy jsou označovány Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska, jejich prostřednictvím přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v EHP.


reklama


ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy