Vědci budou simulovat déšť v Beskydech. Chtějí zjistit vliv lesních cest na ztrátu vody v krajině

Zajímavosti

Vědci budou simulovat déšť v Beskydech. Chtějí zjistit vliv lesních cest na ztrátu vody v krajině

Vědci z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity budou v tomto týdnu spolu s partnery simulovat déšť v Beskydech. Chtějí zkoumat, jaký vliv má síť lesních cest na ztrátu vody v krajině, řekl mluvčí fakulty Stanislav Janalík. “Na několika místech v Beskydech budou environmentální geografové testovat, jak krajina protkaná lesní cestou dokáže udržet vodu. Simulací deště a následným prověřením stavu chtějí získat relevantní data pro návrh vhodných opatření,” uvedl Janalík.

Připomněl, že udržení vody v krajině patří v současnosti k aktuálním a hojně probíraným tématům. Podle Janalíka jsou kvůli lidské činnosti i změně klimatu v přírodě místa, kde se voda i po vydatných deštích rychle odpařuje.

“Chceme ověřit vliv lesní cestní sítě na ztráty vody z krajiny. Pomocí simulátoru deště budeme na nezpevněnou lesní cestu pršet obarvenou vodu, díky čemuž budeme schopni zachytit a kvantifikovat povrchový odtok,” uvedl Matěj Horáček z katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty.

Následující den po simulaci deště vědci cestu rozkopou. Díky barvě uvidí, jak se voda vsakuje do cesty. “Pro srovnání stejný test provedeme také na revitalizovaném úseku lesní cesty, což nám umožní vyhodnotit účinnost úprav. Pro orientační zjištění referenčního stavu provedeme také vsakovací zkoušku na neporušené půdě v přilehlém lesním porostu,” doplnil Horáček.

Výzkum v Beskydech má pomoci upřesnit, jaký vliv mají nezpevněné lesní cesty na ztrátu vody v krajině. “I v návaznosti na změnu klimatu je totiž velmi pravděpodobné, že se v přírodě stále častěji budou vyskytovat úseky, které budou vodu hůře zadržovat. Je proto třeba mít připraven adekvátní plán, který nám umožní efektivněji na tuto situaci reagovat,” doplnil Janalík.

Například na jednom z vybraných stanovišť budou vědci po dobu půl hodiny simulovat třicetimilimetrové srážky. Využijí vodu zabarvenou modřidlem. Další simulace o různé intenzitě srážek s využitím několika výzkumných metod pak budou v budoucnu dělat i na dalších vytipovaných místech.


reklama


ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy