Veverky a berušky jsou v pohodě. Ale některá zvířata nám ve městě vadí

Zajímavosti

Veverky a berušky jsou v pohodě. Ale některá zvířata nám ve městě vadí

Jak se obyvatelé města staví ke zvířatům ve svém bezprostředním okolí? Nedávná studie Technické univerzity v Mnichově, Univerzity v Jeně a Technické univerzity ve Vídni ukazuje, jak rozdílné je přijetí různých volně žijících zvířat v městských oblastech. Důležitými faktory jsou místa, kde se zvířata vyskytují, a míra jejich oblíbenosti – zde vycházejí na jedničku veverky a berušky. Výsledky mohou mít důležité dopady pro městské plánování a ochranu přírody. Jak studie ukazuje, vztah mezi obyvateli měst a městskými zvířaty je složitý. Vědci provedli průzkum, aby zjistili, jak obyvatelé Mnichova hodnotí 32 druhů městských zvířat a kde ve městě by je nejraději viděli.

Obecně se respondentům většina zvířat líbila. Pozitivní hodnocení získalo 23 z 32 druhů zvířat. Velmi oblíbená byla většina ptáků a savců. Pozitivně respondenti hodnotili také členovce, ještěrky a žáby. Výjimkou byly kuny, krysy, vosy, slimáci a městští holubi. Nejméně oblíbení byli švábi. K mravencům, pavoukům a hadům měli respondenti neutrální postoj.

Svislá osa udává, jak je zvíře oblíbené nebo neoblíbené. Zvířata jsou považována za oblíbená od hodnoty 2. Horizontální osa ukazuje vzdálenost od vlastního domova, kde by se mělo zvíře vyskytovat.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Zdroj | Technická univerzita v Mnichově

Podle průzkumu mají všechna zvířata ve městě své místo – s výjimkou několika málo velmi neoblíbených druhů.

Obyvatelé města si v průzkumu mohli vybrat z různých lokalit v různé vzdálenosti od svého bydliště, kde by se zvířata měla nacházet. Ve většině případů účastníci umisťovali zvířata do městských oblastí, jako je jejich čtvrť, městské parky, ve městě obecně a v okolní přírodě.

Naopak jen zřídka uváděli bezprostřední okolí svého bydliště, například na zahradě, na balkoně nebo v bytě.

Účastníci umístili některá zvířata, například veverky a berušky, do všech nebo téměř všech lokalit. Mnoho druhů umístili na více míst, zatímco tři druhy často neumístili vůbec: švábi, krysy a slimáky.

Děkujeme, nechceme. Na snímku šváb.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

„Ukázalo se, že preference obyvatel městských lokalit jasně korelují s jejich postojem ke zvířatům,“ vysvětluje výzkumník Fabio Sweet. Zvířata, která byla obecně oblíbenější, umisťovali respondenti v průměru blíže k domovu.

Plánování měst pro lidi a zvířata

„Rostoucí urbanizace činí nezbytným aktivně se starat o zvířata ve městě a navrhovat městský rozvoj podle toho. Pokud víme, kde lidé preferují nebo nemají rádi určitá zvířata, můžeme předvídat potenciální body konfliktu. To nám umožňuje identifikovat místa, kde je ochrana druhů ve městech přijímána obyvateli,“ říká Wolfgang Weisser, vedoucí katedry suchozemské ekologie.

Výsledky ukazují, že například v městských parcích jsou konflikty mezi lidmi a zvířaty nepravděpodobné, protože zvířata jsou tam většinou lidí přijímána. Zvířata jsou tolerována i v širším obytném prostředí. Naopak ochrana volně žijících zvířat v bezprostřední blízkosti obytného prostoru, například na balkoně, by se mohla setkat s odporem.

Opatření na podporu městské biodiverzity jsou nejúspěšnější, pokud jsou nejen ekologicky smysluplná, ale také společensky přijatelná. Je proto nutné skloubit znalosti o způsobu života těchto živočichů s jejich akceptací ze strany lidí. Tímto způsobem může městské plánování současně podporovat dobré životní podmínky zvířat ve městech a předcházet konfliktům mezi lidmi a zvířaty.


reklama


ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy